Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Archiv zpráviček - stránka 3


Sejdeme se na LinuxDays

  • Michal Stanke

V předchozím příspěvku krátce po migraci webu jsme vyjmenovali cíle L10N.cz. S jejich plněním to myslíme opravdu vážně, a proto se sejdeme v Praze na LinuxDays. Setkání proběhne hned v sobotu 8. října v otevřené místnosti, jak se můžete přesvědčit v programu. Předcházet bude asi dvacetiminutové představení lokalizace od Mozilla.cz, po kterém se v půl čtvrté pustíme do víru diskuze nad možnostmi vzájemné spolupráce mezi jednotlivými komunitami.

LinuxDays

Přihlaste se do naší e-mailové konference a sledujte dění ještě před samotnou konferencí.


Překladatelská komunita svobodného a otevřeného softwaru

Cíle L10N.cz čili českého projektu zaměřeného na lokalizaci svobodného a otevřeného softwaru lze shrnout do následujících bodů:

  • sjednocování překladatelské terminologie v oblasti svobodného a otevřeného softwaru,
  • spolupráce mezi překladatelskými týmy z různých projektů,
  • získání nových zájemců o překlad,
  • zkvalitňování úrovně překladů,
  • zjednodušování práce na překladech a odstraňování duplicitních překladů.

Významným nástrojem pro sjednocování terminologie je překladatelský slovník, který je dostupný na L10N Wiki tohoto serveru. Je výsledkem konsenzu překladatelů z různých svobodných a otevřených softwarových projektů, jakými jsou např. GNOME, KDE, Mozilla, Debian, Ubuntu a mnohé další.

Diskuze o terminologii a dalších úskalích lokalizace do českého jazyka probíhá na překladatelské e-mailové konferenci.

L10N Wiki obsahuje kromě překladatelského slovníku i popis základních pravidel, pomůcek a lokalizačních nástrojů užitečných pro začínajícího i pokročilého přispěvatele do komunitního překládání softwaru. Součástí jsou i odkazy na další slovníky, weby překladatelských týmů a související lokalizační projekty. Upravovat tuto wiki může každý, registrovaný i neregistrovaný uživatel.

Chcete-li také přispět k tomu, aby se čeští uživatelé mohli pohybovat v jazykově konzistentním prostředí, kde nebudou stejné věci přeložené různým způsobem, zapojte se!

Hledáte-li pouze kontakty na autory a přispěvatele tohoto projektu, navštivte patřičnou stránku.
Zapojte se do překládání

Komunitní překladatelské týmy i jednotlivci neustále pracují na lokalizaci rozličných projektů ze světa svobodného a otevřeného softwaru, ale prakticky všechny spojuje jedno dlouhotrvající negativum, totiž nedostatek překladatelů-dobrovolníků, kteří by byli ochotni zapojit se alespoň symbolickou měrou do některé z existujících překladatelských komunit.

Možností, kde lze nabídnout pomoc, je přitom celá řada: seznam překladatelských týmů, kterým se svou sdružující činností věnuje web L10N.cz, je k dispozici na wiki tohoto projektu. Jedná se o týmy pracující na lokalizaci pracovních prostředí (GNOME, KDE aj.), kancelářského balíku (OpenOffice.org), webových prohlížečů (např. Firefox), systému GNU, několika linuxových distribucí (Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE, Mandriva atd.) a dalších projektů.

Malé FAQ

Jaké znalosti a zkušenosti jsou po zájemci o překlad vyžadovány?

Nároky na překladatele se zpravidla do jisté míry liší projekt od projektu. Překlad uživatelské aplikace jistě bude vyžadovat jinou míru a podobu znalostí než překlad vývojářské knihovny s velmi specifickým účelem. Dobrá (nikoliv však nutně vynikající) znalost angličtiny a bezproblémová znalost češtiny by měla být samozřejmostí, vhodná je i alespoň základní znalost softwaru, který se překladatel rozhodne lokalizovat.

Ostatní překladatelé také většinou očekávají, že nový zájemce bude při překladu respektovat dříve dohodnutá či zažitá pravidla, k čemuž by mělo patřit i používání konzistentní terminologie.

Kolik času budu muset překládání věnovat?

Opět se může lišit v závislosti na projektu a překladatelské komunitě. Obvykle ale i vzhledem k výše zmíněnému nedostatku ochotných dobrovolníků může podstatným způsobem pomoci i symbolická či krátkodobá výpomoc. Hledají se tedy lidé schopní obětovat této činnosti libovolné množství ze svého volného času.