Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Doména l10n.cz

V minulém týdnu byla doména l10n.cz převedena na Občanské sdružení Ubuntu pro Českou republiku a expirace prodloužena na dalších pět let.

Poděkování patří Vojtěchu Trefnému ze sdružení a Václavu Čermákovi coby původnímu držiteli domény za podporu projektu L10N.cz.