Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Překladatelská komunita svobodného a otevřeného softwaru

Cíle L10N.cz čili českého projektu zaměřeného na lokalizaci svobodného a otevřeného softwaru lze shrnout do následujících bodů:

  • sjednocování překladatelské terminologie v oblasti svobodného a otevřeného softwaru,
  • spolupráce mezi překladatelskými týmy z různých projektů,
  • získání nových zájemců o překlad,
  • zkvalitňování úrovně překladů,
  • zjednodušování práce na překladech a odstraňování duplicitních překladů.

Významným nástrojem pro sjednocování terminologie je překladatelský slovník, který je dostupný na L10N Wiki tohoto serveru. Je výsledkem konsenzu překladatelů z různých svobodných a otevřených softwarových projektů, jakými jsou např. GNOME, KDE, Mozilla, Debian, Ubuntu a mnohé další.

Diskuze o terminologii a dalších úskalích lokalizace do českého jazyka probíhá na překladatelské e-mailové konferenci.

L10N Wiki obsahuje kromě překladatelského slovníku i popis základních pravidel, pomůcek a lokalizačních nástrojů užitečných pro začínajícího i pokročilého přispěvatele do komunitního překládání softwaru. Součástí jsou i odkazy na další slovníky, weby překladatelských týmů a související lokalizační projekty. Upravovat tuto wiki může každý, registrovaný i neregistrovaný uživatel.

Chcete-li také přispět k tomu, aby se čeští uživatelé mohli pohybovat v jazykově konzistentním prostředí, kde nebudou stejné věci přeložené různým způsobem, zapojte se!

Hledáte-li pouze kontakty na autory a přispěvatele tohoto projektu, navštivte patřičnou stránku.