Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Zapojte se do překládání

Komunitní překladatelské týmy i jednotlivci neustále pracují na lokalizaci rozličných projektů ze světa svobodného a otevřeného softwaru, ale prakticky všechny spojuje jedno dlouhotrvající negativum, totiž nedostatek překladatelů-dobrovolníků, kteří by byli ochotni zapojit se alespoň symbolickou měrou do některé z existujících překladatelských komunit.

Možností, kde lze nabídnout pomoc, je přitom celá řada: seznam překladatelských týmů, kterým se svou sdružující činností věnuje web L10N.cz, je k dispozici na wiki tohoto projektu. Jedná se o týmy pracující na lokalizaci pracovních prostředí (GNOME, KDE aj.), kancelářského balíku (OpenOffice.org), webových prohlížečů (např. Firefox), systému GNU, několika linuxových distribucí (Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE, Mandriva atd.) a dalších projektů.

Malé FAQ

Jaké znalosti a zkušenosti jsou po zájemci o překlad vyžadovány?

Nároky na překladatele se zpravidla do jisté míry liší projekt od projektu. Překlad uživatelské aplikace jistě bude vyžadovat jinou míru a podobu znalostí než překlad vývojářské knihovny s velmi specifickým účelem. Dobrá (nikoliv však nutně vynikající) znalost angličtiny a bezproblémová znalost češtiny by měla být samozřejmostí, vhodná je i alespoň základní znalost softwaru, který se překladatel rozhodne lokalizovat.

Ostatní překladatelé také většinou očekávají, že nový zájemce bude při překladu respektovat dříve dohodnutá či zažitá pravidla, k čemuž by mělo patřit i používání konzistentní terminologie.

Kolik času budu muset překládání věnovat?

Opět se může lišit v závislosti na projektu a překladatelské komunitě. Obvykle ale i vzhledem k výše zmíněnému nedostatku ochotných dobrovolníků může podstatným způsobem pomoci i symbolická či krátkodobá výpomoc. Hledají se tedy lidé schopní obětovat této činnosti libovolné množství ze svého volného času.