Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Hunspell

Hunspell je svobodný nástroj pro kontrolu pravopisu. Využívá ho např. balík LibreOffice, většina webových prohlížečů a svobodného softwaru. Původně vznikl pro maďarštinu a je zpětně kompatibilní se slovníky pro starší MySpell.

Externí odkazy