Weblate

Z L10N.cz Wiki
Verze z 7. 11. 2017, 13:56, kterou vytvořil Nijel (diskuse | příspěvky) (Stránka o Weblate)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Weblate je open-source webová aplikace umožňující lokalizaci. Může být přímo propojeno s vývojářským repozitářem, takže překlady se do projektu dostávají automaticky. Weblate je napsaný v jazyce Python a využívá framework Django.

Externí odkazy