Stylistická příručka: Porovnání verzí

Z L10N.cz Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „Stylistická příručka definuje pravidla pro překlady z pohledu používání jazyka, slohu, číselných formátů apod. Je to velmi užitečný dokume…“)
 
(úvod a Čeština v kostce)
Řádek 1: Řádek 1:
 
Stylistická příručka definuje pravidla pro překlady z pohledu používání jazyka, slohu, číselných formátů apod. Je to velmi užitečný dokument pro dodržení stylové a jazykové konzistence napříč produktem.
 
Stylistická příručka definuje pravidla pro překlady z pohledu používání jazyka, slohu, číselných formátů apod. Je to velmi užitečný dokument pro dodržení stylové a jazykové konzistence napříč produktem.
 +
 +
''...tady bude stylistická příručka v češtině inspirovaná příručkou Mozilly (vypracuje Michal Stanke)''
  
 
== Stylistická příručka L10N.cz ==
 
== Stylistická příručka L10N.cz ==
''...tady bude stylistická příručka v češtině inspirovaná příručkou Mozilly (vypracuje Michal Stanke)''
+
Tato příručka poskytuje obecné informace k překladům softwaru do českého jazyka. Pokud má překládaný projekt vlastní příručku, řiďte se přednostně podle jejího obsahu a až poté podle pravidel zde. Cílem příručky je sjednotit styl přístup k překladům napříč překládanými projekty a vyhnout se častým chybám.
 +
 
 +
Společně s touto příručkou doporučujeme přečíst si náš [[Překladatelský slovník]]. I zde platí, že slovník konkrétního projektu by měl brán s vyšší prioritou, protože termíny v něm obsažené mohou mít v jeho kontextu jiný význam.
 +
 
 +
=== Čeština v kostce ===
 +
Čeština je slovanský jazyk podobný polštině nebo lužické srbštině a velmi podobný slovenštině. Podobně jako o ostatních slovanských jazyků se podstatná a přídavná jména nebo slovesa skloňují a časují, tedy mění tvar podle osoby, počtu, času, osoby a dalších gramatických kategorií.
  
 
=== Zatím pár pravidel pro překlady ===
 
=== Zatím pár pravidel pro překlady ===
Řádek 16: Řádek 23:
 
* Dbejte na stavbu vět, nepřekládejte doslovně. Vámi přeložená věta by měla být přirozená a především musí dávat smysl. Obvyklý překlad ''"Are you sure...?"'' nemusíte překládat jako nepřirozené ''"Jste si jisti...?"'', stačí jednoduché ''"Opravdu...?"''. A tak podobně.
 
* Dbejte na stavbu vět, nepřekládejte doslovně. Vámi přeložená věta by měla být přirozená a především musí dávat smysl. Obvyklý překlad ''"Are you sure...?"'' nemusíte překládat jako nepřirozené ''"Jste si jisti...?"'', stačí jednoduché ''"Opravdu...?"''. A tak podobně.
  
== Stylistické příručky cizích projektů ==
+
== Externí odkazy ==
 +
* [https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina Čeština – Wikipedie]
 +
* [https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C4%8Cesk%C3%A1_gramatika Kategorie:Česká gramatika – Wikipedie]
 +
* [http://www.unicode.org/cldr/charts/latest/supplemental/language_plural_rules.html#cs Unicode CLDR - Czech Plural Rules]
 +
 
 +
=== Stylistické příručky cizích projektů ===
 
* [http://preklady.drupal.cz/pravidla Drupal]
 
* [http://preklady.drupal.cz/pravidla Drupal]
 
* [https://www.facebook.com/translations/style_guides Facebook Language Style Guides]
 
* [https://www.facebook.com/translations/style_guides Facebook Language Style Guides]

Verze z 6. 1. 2019, 19:46

Stylistická příručka definuje pravidla pro překlady z pohledu používání jazyka, slohu, číselných formátů apod. Je to velmi užitečný dokument pro dodržení stylové a jazykové konzistence napříč produktem.

...tady bude stylistická příručka v češtině inspirovaná příručkou Mozilly (vypracuje Michal Stanke)

Stylistická příručka L10N.cz

Tato příručka poskytuje obecné informace k překladům softwaru do českého jazyka. Pokud má překládaný projekt vlastní příručku, řiďte se přednostně podle jejího obsahu a až poté podle pravidel zde. Cílem příručky je sjednotit styl přístup k překladům napříč překládanými projekty a vyhnout se častým chybám.

Společně s touto příručkou doporučujeme přečíst si náš Překladatelský slovník. I zde platí, že slovník konkrétního projektu by měl brán s vyšší prioritou, protože termíny v něm obsažené mohou mít v jeho kontextu jiný význam.

Čeština v kostce

Čeština je slovanský jazyk podobný polštině nebo lužické srbštině a velmi podobný slovenštině. Podobně jako o ostatních slovanských jazyků se podstatná a přídavná jména nebo slovesa skloňují a časují, tedy mění tvar podle osoby, počtu, času, osoby a dalších gramatických kategorií.

Zatím pár pravidel pro překlady

  • Velké písmeno používejte pouze na počátku položky ("Global Settings" - "Globální nastavení", nikoliv "Globální Nastavení").
  • Slova jako "You", "Yours" překládejte jako "vy, váš" (s malým počátečním písmenem) - pokud se nejedná o situaci popsanou v předchozím bodě. Podrobnosti najdete na stránkách ÚJČ.
  • Když se přivlastňuje podmětu, nepoužívejte (na rozdíl od angličtiny s "your") přivlastňovací zájmeno "váš", ale místo toho zájmeno "svůj". Např. výrazy jako "přidejte program do vaší nabídky" patří k nejčastějším chybám - správnější je "přidejte program do své nabídky" nebo ještě lépe "přidejte si program do nabídky".
  • Vyhýbejte se použití rodů. Místo věty "Pokud si nejste jistý/á, pátrejte v ..." použijte raději 2. osobu množného čísla - "Pokud si nejste jisti, pátrejte v ...".
  • Používejte správně množné číslo 2. osoby. Uživateli netykáme ("zadejte", nikoliv "zadej").
  • Nepersonifikujte počítač. Správný překlad "Downloading..." není "Stahuji...", ale "Stahování...", "Stahuje se..." nebo "Probíhá stahování...".
  • Používejte infinitiv slovesa při překladu názvu činnosti (na tlačítkách apod.). Vyhneme se tak významovým rozdílům oproti rozkazovacímu způsobu. "Install" bychom tedy přeložili jako "Nainstalovat".
  • Používejte správně slovesný vid. Např. u tlačítka "Install" je nejdůležitější výsledek děje/akce/činnosti, tedy "Nainstalovat". Podobně u tlačítka "Reload" - "Obnovit". "Instalovat" a "Obnovovat" by v těchto případech působily zcela nesmyslně.
  • Nepoužívejte cizí výrazy. Snažte se minimalizovat použití cizích slov, pokud se nejedná o technologickou zkratku (např. RSS), převzatý výraz (např. intranet) či názvy (firem, aplikací atd.).
  • Dbejte na stavbu vět, nepřekládejte doslovně. Vámi přeložená věta by měla být přirozená a především musí dávat smysl. Obvyklý překlad "Are you sure...?" nemusíte překládat jako nepřirozené "Jste si jisti...?", stačí jednoduché "Opravdu...?". A tak podobně.

Externí odkazy

Stylistické příručky cizích projektů