Pomůcky pro překladatele

Z L10N.cz Wiki
Verze z 21. 9. 2021, 12:05, kterou vytvořil Mstanke (diskuse | příspěvky) (→‎Srovnávací slovníky: Translation Consistency - WordPress.org)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V rámci projektu L10N.cz je udržován společný Překladatelský slovník a Stylistická příručka. Slovníky jednotlivých překladatelských týmů naleznete na zvláštní stránce.

Neváhejte na tuto stránku přidat další zdroje, které mohou usnadnit překladatelům práci při lokalizaci.

Online překladové slovníky

Překladové slovníky (vícejazyčné) můžete použít pro dohledání českého (nebo jiného překladu) jednotlivých slov nebo krátkých sousloví.

Online výkladové slovníky

Výkladové slovník (jednojazyčné) slovníky se hodí pro dohledání definice a přesného významu slova v daném jazyce.

Čeština

Angličtina

Angličtina (specializované)

Srovnávací slovníky

Srovnávací slovník, respektive překladový vyhledávač, slouží k dohledání překladu konkrétního textu použitého v lokalizovaném projektu.

Stylistické příručky cizích projektů

viz Stylistická příručka

Pravopis

Pravopisné příručky a korektory vám pomohou s dodržováním české gramatiky, používáním interpunkce, tvarosloví a odhalí i obyčejné překlepy.

Korpusy

Jazykové korpusy obsahují jazyková data a texty používaná pro výzkum daného jazyka, tvorbu slovníků, automatických korektorů, překladačů nebo jen obyčejnému vyhledávání příkladů vět a použití slov.