Překladatelský slovník

Z L10N.cz Wiki
Verze z 28. 2. 2009, 13:03, kterou vytvořil Kamil Páral (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: = A = ; about (+ název aplikace) : O ... ; accessibility : přístupnost ; addon : doplněk ; administrator : správce ; administrate : spravovat ; always on top : vždy navrchu ; a...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

A

about (+ název aplikace)
O ...
accessibility
přístupnost
addon
doplněk
administrator
správce
administrate
spravovat
always on top
vždy navrchu
application
aplikace
apply
použít
archive
archiv

B

back
zpět (prohlížeč) , předchozí (průvodce instalací/wizard)
backend (v závislosti na kontextu!)
podpůrná vrstva
konec období nebo procesu; konec; část něčeho, která je za tou částí, kterou lze spatřit (pozadí)
binary
binární soubor, dvojková/binární soustava
dvojkový, binární
bold
tučné, tučně
browser
prohlížeč
buffer
vyrovnávací paměť
bug report
oznámení o chybě
bugtracker
systém pro sledování chyb
burn
vypálit
by default
standardně
byte
bajt

C

cancel
zrušit
copy
kopírovat
context menu
kontextová nabídka
component
součást
concept
pojetí
configuration
konfigurace
channel
kanál
close
zavřít (okno)
cluster
cluster
create
vytvořit
cut
vyjmout

D

default
předem nastavený
standardní (= na obvyklé, běžné úrovni; ustálená míra, podoba něčeho), výchozí ?
delete (file, bookmark...)
odstranit (soubor, záložku...)
derivative
odvozenina
desktop (typ počítače, např. ve vztahu k serveru)
stolní počítač
desktop (GNOME, KDE apod. - prostředí)
pracovní prostředí
desktop (plocha s ikonami)
pracovní plocha, plocha
Desktop CD
Desktop CD
device
zařízení
disable
zakázat (zdroje softwaru), vypnout...
display manager
správce obrazovky
download
stáhnout
dump
výpis, vypsat...
demuxer
demultiplexer

E

edit
upravit, Úpravy (v nabídce)
email
e-mail
enable
povolit, příp. zapnout či odblokovat
exit code
návratový kód

F

find (next)
najít (další)
file a bug report
podat oznámení o chybě
font
písmo
fork
rozvětvení
forward
vpřed (prohlížeč, opak "zpět")
přeposlat (emailový klient, přeposlat zprávu)
free software
svobodný software
feature
vlastnost
forward
vpřed (prohlížeč), další (průvodce instalací/wizard), přeposlat (e-mail)

G

getting started
začínáme

H

hardware
hardware [pozor na správné skloňování, 2. pád: hardwaru - nikoliv hardware]
help
nápověda
hibernate
uspat na disk
hide
skrýt
HOWTO ...
Jak (na) ...
HOWTO
Návod
hyperlink
hypertextový odkaz

I

icon
ikona
input
vstup
install
nainstalovat
Install CD
Instalační CD
interface
rozhraní
Internet
1. internet (propojené počítačové sítě) = komunikační prostředí globální počítačové sítě (Internetu); na tom založený celosvětový komunikační prostředek, médium: internet opět míří k výšinám; kdybych se narodil později, surfoval bych dnes taky na internetu; vyhledat údaje na internetu; stáhnout z internetu
2. Internet vlastní jméno (Celosvětová informační a komunikační síť)
Poznámka: Malé písmeno patří do trojice pojmů intranet – extranet – internet. Také ve významu „komunikační médium“ se stále častěji píše malé písmeno: informace najdete na internetu; první seznámení s internetem; nabízíme připojení k internetu. Pokud jde o velké písmeno, mělo by vyznačovat vlastní název jedinečného produktu. Počítačoví odborníci však nejsou zajedno v tom, zda internet opravdu vznikl jako jedinečný produkt. Kromě toho i názvy jedinečných produktů časem přecházejí v názvy obecné a píšou se s malým písmenem (sýr Niva – chlebíčky s nivou apod.).
insert
vložit
italic
kurzíva

J

K

keyboard short-cut
klávesová zkratka

L

launcher
spuštěč
Loading, please wait... (?)
Načítá se, prosím čekejte
locale
lokalizace
národní prostředí (hovoří-li se obecně - o nastavení pro celý systém, uživatelský účet apod.)
log
protokol
zapsat (zapisovat) do protokolu
log off
odhlásit (se)
login photo
přihlašovací fotografie
Long Term Support
dlouhodobě podporované
dlouhodobá podpora
live cd
spustitelné CD

M

mailing list
poštovní nebo e-mailová konference
mark
označit
maximize (a window)
maximalizovat (okno)
menu
nabídka
minimize (a window)
minimalizovat (okno)
modified
změněno
monospace
písmo se stejnou šířkou znaků
most easy
nejsnazší (podle PČP povoleno i nejsnadnější, ale nejsnazší je dle vyhledávačů násobně používanější a zažitější v (písemných) sděleních)
mount
připojit
move (here)
přesunout (sem)
muxer
multiplexer

N

name
název (souboru, počítače...)
jméno (osoby)
new ...
nový ...
next
další
non-free
nesvobodný

O

OK
OK
open
otevřít
open source software
software s otevřeným zdrojovým kódem
options
možnosti

P

package
balík
panel
panel
parse
analyzovat
parser
syntaktický analyzátor
partition
oddíl
partitioning menu
nabídka pro rozdělení
paste
vložit
password
heslo
permission
oprávnění
plain text
prostý text
plugin
zásuvný modul
preferences
volby
program
program
prompt
příkazový řádek
properties
vlastnosti

Q

quit
ukončit

R

really (Do you really want...)
opravdu (Opravdu chcete...)
region
oblast
reinstall
znovu nainstalovat
reinstallation
opětovná instalace
reload
obnovit
remove
odstranit (software, balíky, aplikace)
removable media
výměnná média
report
oznámit / oznámení
repository
zdroj
restricted formats
vyhrazené formáty

S

screensaver
šetřič obrazovky
server
server
session
sezení
setup
nastavení/nastavit
shell
shell
skip
přeskočit
software
software [pozor na správné skloňování, 2. pád: softwaru - nikoliv software]
software source
zdroj softwaru
splash screen
spouštěcí obrazovka
summary
shrnutí
superuser
superuživatel
suspend (to RAM)
uspat do paměti

T

tab
panel (využíváme překladu z Mozilly Firefox, dokud pojem nebude sjednocen v KDE,GNOME i FF, rozhodnutí)
terminal
terminál
theme
motiv
time zone
časové pásmo
toolbar
panel nástrojů

U

Ubuntu Documentation Project
Dokumentační projekt Ubuntu
Ubuntu Desktop Guide
Průvodce Ubuntu pro stolní počítač
Ubuntu Server Guide
Průvodce Ubuntu pro server
unmark
zrušit označení
unmount
odpojit
update
aktualizovat / aktualizace
upgrade
přejít na vyšší verzi / přechod na vyšší verzi
upgrade
přechod na novější vydání
upload
odeslat
user interface
uživatelské rozhraní
user name
uživatelské jméno

V

volume (hardware)
svazek

W

website
webové stránky
when getting started
zpočátku

X

Y

Z

zone (time zone)
pásmo (časové pásmo)