Překladatelský slovník: Porovnání verzí

Z L10N.cz Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(→‎W: doplněn termín workload)
(odkaz na stránku o e-mailovou diskuzi)
 
Řádek 1: Řádek 1:
{{CompactTOC}}
{{CompactTOC}}


Při překladech je důležitá konzistence termínů. K tomu vám pomůže tento překladatelský slovník, který shrnuje ustálené anglické překlady. Pokud si nejste jisti nějakým zde neuvedeným překladem, či s nějakým překladem nesouhlasíte, proberte to v naší [http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze poštovní konferenci].
Při překladech je důležitá konzistence termínů. K tomu vám pomůže tento překladatelský slovník, který shrnuje ustálené anglické překlady. Pokud si nejste jisti nějakým zde neuvedeným překladem, či s nějakým překladem nesouhlasíte, proberte to v naší [https://www.l10n.cz/emailova-konference/ poštovní konferenci].


= Pravidla pro diskuzi o slovníku =
= Pravidla pro diskuzi o slovníku =
'''''Tato pravidla jsou zatím ve fázi návrhu.'''''
'''''Tato pravidla jsou zatím ve fázi návrhu.'''''


Většina komunikace L10N.cz probíhá v naší [https://lists.openalt.org/wws/info/diskuze-l10n-cz poštovní konferenci]. Pro účel diskuze o terminologii v překladovém slovníku jsme si stanovili následující pravidla:
Většina komunikace L10N.cz probíhá v naší [https://www.l10n.cz/emailova-konference/ poštovní konferenci]. Pro účel diskuze o terminologii v překladovém slovníku jsme si stanovili následující pravidla:
* Aby diskuze, kde nedojdeme ke shodě, netrvaly věčně, po měsíci nebo delší odmlce se ujme slova jeden z moderátorů.
* Aby diskuze, kde nedojdeme ke shodě, netrvaly věčně, po měsíci nebo delší odmlce se ujme slova jeden z moderátorů.
* Moderátor vybere z diskuze návrhy, které ještě mají podporu, a nechá o nich hlasovat.
* Moderátor vybere z diskuze návrhy, které ještě mají podporu, a nechá o nich hlasovat.

Aktuální verze z 11. 6. 2022, 15:24

Obsah: Nahoru - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Při překladech je důležitá konzistence termínů. K tomu vám pomůže tento překladatelský slovník, který shrnuje ustálené anglické překlady. Pokud si nejste jisti nějakým zde neuvedeným překladem, či s nějakým překladem nesouhlasíte, proberte to v naší poštovní konferenci.

Pravidla pro diskuzi o slovníku

Tato pravidla jsou zatím ve fázi návrhu.

Většina komunikace L10N.cz probíhá v naší poštovní konferenci. Pro účel diskuze o terminologii v překladovém slovníku jsme si stanovili následující pravidla:

  • Aby diskuze, kde nedojdeme ke shodě, netrvaly věčně, po měsíci nebo delší odmlce se ujme slova jeden z moderátorů.
  • Moderátor vybere z diskuze návrhy, které ještě mají podporu, a nechá o nich hlasovat.
  • Výsledek diskuze a hlasování, ať už vítězný návrh nebo informaci o neshodě, moderátor zanese do slovníku s odkazem na danou diskuzi.
  • Překladatelský slovník platí pouze jako doporučení pro jednotlivé týmy. Ty se jej nemusí držet a mohou si klidně udržovat vlastní slovník pro svůj projekt.

Na ostatní diskuze nebo dotazy se tato pravidla samozřejmě nevztahují.

Zbývá dořešit:

  • vybrat moderátory (ideálně co nejvíce napříč projekty a někoho jiného, než kdo už je koordinátorem některého z týmů, ať není všechno jenom na nich)
  • zvolit vhodnou maximální dobu trvání diskuze
  • určit dobu a pravidla pro hlasování
  • domluvit pravidelná setkání na IRC/Matrixu

Tato pravidla pro komunikaci a diskuze jsou zatím ve fázi návrhu.

Speciální stránky

A

About (název aplikace)...
O aplikaci (název)...
O (název, 6. pád)... (jen pokud je skloňování názvu u dané aplikace vhodné)
(diskuze 2009, diskuze 2016)
addon / add-on
doplněk
address bar
adresní řádek
administrator
správce
administrate
spravovat
always on top
vždy navrchu
all-in-one
zařízení vše v jednom
multifunkční zařízení (v případě tiskáren se skenerem)
applet
applet (diskuze)
application
aplikace
apply
použít
uplatnit
Are you sure...
Opravdu chcete...
Opravdu si přejete...
! určitě ne: Jste si jisti... !
(diskuze 2016)
archive
archiv
argument (command line; argument je to, co se funkci/příkazu předává; viz Quora)
argument
(diskuze 2009, diskuze 2016)

B

back
zpět (prohlížeč)
backend (v závislosti na kontextu!)
v diskuzi, následují návrhy
podpůrná vrstva
konec období nebo procesu; konec; část něčeho, která je za tou částí, kterou lze spatřit (pozadí)
jádro
server
serverová část
výkonná část
implementace
backtrace
diskuze
binary
binární soubor, dvojková/binární soustava
dvojkový, binární
bitrate
datový tok (pro multimédia, např. údaj u MP3)
přenosová rychlost (pro komunikace, např. rychlost spojení přes modem)
bold
tučné, tučně
bookmark
záložka (diskuze)
branch
větev
vývojová větev
browser
prohlížeč
buffer
vyrovnávací paměť
bug report
hlášení o chybě
(diskuze 2016)
bugtracker / bug tracker
systém pro sledování chyb
burn
vypálit
by default
standardně
ve výchozím nastavení
byte
bajt

C

cache
mezipaměť (diskuze)
cancel
zrušit
canonize
kanonizovat, převést na kanonický tvar (diskuze)
carrier
nosný signál (u sítí)
clear
vymazat
vyčistit (odebrat všechny položky ze seznamu, celý obsah vstupního pole, případně nějaké plochy)
(diskuze 2009, diskuze 2016)
click
zatím v diskuzi
copy
kopírovat
component
součást
concept
pojetí
pojem
configuration
nastavení
(dřívější diskuze)
configure settings
upravit nastavení
console
konzole
dřívější diskuze
context menu
místní nabídka
(diskuze 2016)
channel
kanál
chat
chat
(diskuze 2009, diskuze 2016)
close
zavřít (okno)
cluster
cluster, klastr
Poznámka: V současnosti je spisovná i počeštěná varianta klastr. Ačkoliv v jiných oborech se používá zcela běžně, v IT příliš rozšířená není. Proto použití té či oné varianty záleží na zvážení překladatele.
create
vytvořit
cursor
kurzor
(diskuze)
cut
vyjmout

D

debug
ladit (diskuze)
default
výchozí (diskuze)
předem nastavený
standardní (= na obvyklé, běžné úrovni; ustálená míra, podoba něčeho)
delete
smazat (soubor, záložku; trvale a nenávratně)
(diskuze 2016)
derivative
odvozenina
desktop
stolní počítač (typ počítače, např. ve vztahu k serveru)
pracovní prostředí (GNOME, KDE apod.)
pracovní plocha, plocha (plocha s ikonami)
deploy/deployment
nasadit/nasazení (učinit produkčním)
device
zařízení
directory
adresář (diskuze)
disable
zakázat (zdroje softwaru), vypnout...
display
displej (přesná terminologie v souvislosti s X serverem)
obrazovka (obecný netechnický význam)
diskuze
display manager
správce displeje (diskuze)
Do you want to...
Přejete si...
Chcete...
(diskuze 2016)
Do you really want to...
Opravdu chcete...
Opravdu si přejete...
(diskuze 2016)
download
stáhnout
drag'n'drop, drag and drop, D'n'D
přetáhnout
(diskuze)
drop
zatím v diskuzi
dump
výpis, vypsat...
demuxer
demultiplexer

E

Edit
Upravit (jako běžné slovo i v nabídce; diskuze)
element
prvek
email
e-mail
empty
vyprázdnit
vymazat
(diskuze)
enable
povolit, příp. zapnout či odblokovat
encoder
kodér
engine
v diskuzi
exit code
návratový kód

F

factory
generátor (překlad pro běžného uživatele)
tovární třída (programátorský překlad)
Poznámka: Dané překlady jsou myšleny v kontextu vět typu Object factory error. Tyto fráze by se ideálně v hláškách pro běžné uživatele neměly vůbec vyskytovat, neboť je to "programátorština". Vhodné je u vývojáře požádat o pro uživatele intuitivnější hlášku. Diskuze.
fallback
záloha
favorites
oblíbené (diskuze)
feature
vlastnost
find (next)
najít (další)
file a bug report
nahlásit chybu
podat hlášení o chybě
(diskuze 2016)
focus
zaměření
zaměřit
(diskuze)
folder
složka (diskuze)
font
písmo
fork
rozvětvení
forward
vpřed (prohlížeč, opak "zpět")
další (průvodce instalací/wizard)
přeposlat (emailový klient, přeposlat zprávu)
framework
aplikační rámec (nebo nepřekládat)
free software
svobodný software
frontend
v diskuzi

G

getting started
začínáme
go
přejít (diskuze)

H

hardware
hardware [pozor na správné skloňování, 2. pád: hardwaru - nikoliv hardware]
hardlink / hard link
pevný odkaz
(diskuze)
help
nápověda
hibernate
uspat na disk
hide
skrýt
HOWTO ...
Jak (na) ...
Návod
hyperlink
hypertextový odkaz
odkaz

I

icon
ikona
input
vstup
install
nainstalovat
interface
rozhraní
Internet
1. internet (propojené počítačové sítě) = komunikační prostředí globální počítačové sítě (Internetu); na tom založený celosvětový komunikační prostředek, médium: internet opět míří k výšinám; kdybych se narodil později, surfoval bych dnes taky na internetu; vyhledat údaje na internetu; stáhnout z internetu
2. Internet vlastní jméno (Celosvětová informační a komunikační síť)
Poznámka: Malé písmeno patří do trojice pojmů intranet – extranet – internet. Také ve významu „komunikační médium“ se stále častěji píše malé písmeno: informace najdete na internetu; první seznámení s internetem; nabízíme připojení k internetu. Pokud jde o velké písmeno, mělo by vyznačovat vlastní název jedinečného produktu. Počítačoví odborníci však nejsou zajedno v tom, zda internet opravdu vznikl jako jedinečný produkt. Kromě toho i názvy jedinečných produktů časem přecházejí v názvy obecné a píšou se s malým písmenem (sýr Niva – chlebíčky s nivou apod.).
insert
vložit
italic
kurzíva

J

K

keyboard shortcut / keyboard short-cut
klávesová zkratka

L

launcher
spouštěč
line
čára
řádek
řádka (diskuze)
Loading, please wait... (?)
Načítá se, prosím čekejte
locale
národní prostředí (hovoří-li se obecně - o nastavení formátu data nebo měny pro celý systém, aplikaci, uživatelský účet apod.)
lokalizace
(diskuze 2016, Wikipedia)
log
protokol
zapsat (zapisovat) do protokolu
log off
odhlásit (se)
login photo
přihlašovací fotografie
lower
odsunout do pozadí, do pozadí (okno)
(diskuze)
live cd
spustitelné CD

M

mailing list
poštovní konference
e-mailová konference
elektronická konference
mark
označit
maximize (a window)
maximalizovat (okno)
menu
nabídka
metadata
metadata (diskuze)
minimize (a window)
minimalizovat (okno)
mode
režim
modified
změněno
monitor
monitor (diskuze)
sledovat
most easy
nejsnazší (podle PČP povoleno i nejsnadnější, ale nejsnazší je dle vyhledávačů násobně používanější a zažitější v [písemných] sděleních)
mount
připojit
move (here)
přesunout (sem)
mute (multimedia)
v diskuzi
muxer
multiplexer

N

name
název (souboru, počítače...)
jméno (osoby)
new...
nový...
next
následující
(diskuze)
non-free
nesvobodný

O

open
otevřít
open source software
software s otevřeným zdrojovým kódem
otevřený software
open stack
??
option
možnost
přepínač (obecně v příkazovém řádku)
volba (command line option)
(diskuze)
overlay
překryv

P

package
balík
panel
panel
parameter (command line; parametr je část definice funkce, pojmenovává proměnné sloužící k přístupu k hodnotě argumentu uvnitř programu; viz Quora)
parametr
(diskuze 2009, diskuze 2016)
parse
analyzovat
parser
syntaktický analyzátor
partition
oddíl
partitioning menu
nabídka pro rozdělení
paste
vložit
password
heslo
pause (multimedia)
v diskuzi
permission
oprávnění
pin
(n) připínáček
(v) připnout
(diskuze)
plain text
prostý text
play (multimedia)
přehrát (diskuze)
plugin / plug-in
zásuvný modul
pointer
ukazatel
(diskuze)
policy
zásada
(diskuze)
postprocessing
v diskuzi
preferences
(obvykle v plurálu) předvolby (diskuze)
previous
předchozí
(diskuze)
probe
sonda (git)
probe point
sondážní bod
program
program
prompt
příkazový řádek
properties
(obvykle v plurálu) vlastnosti (diskuze)
proprietary
v diskuzi

Q

quit
ukončit

R

raise
přenést do popředí, do popředí
(diskuze)
really
opravdu
realm (Kerberos)
sféra
region
oblast
release
(software release) vydání
(diskuze)
reload
obnovit
remove
odstranit (soubor, aplikaci)
odebrat (položku ze seznamu)
(diskuze 2009, diskuze 2016)
removable media
výměnná média
report
hlášení / nahlásit
sestava
(diskuze 2016)
repository
repozitář
(diskuze)
resource
zdroj
prostředek
(diskuze 2016)
restricted formats
vyhrazené formáty
revoke
odvolat (certifikát, klíč...)
rip
zatím v diskuzi
root
kořen (file system root, root directory)
root (konkrétní název účtu)
superuživatel (obecně účet s nejvyššími oprávněními)
(diskuze)

S

screen
obrazovka
(diskuze)
screensaver
šetřič obrazovky
server
server
session
sezení
settings
(obvykle v plurálu) nastavení
(diskuze)
setup
nastavení, nastavit
sheet
list (např. v tabulkovém kalkulátoru)
(diskuze)
shell
shell
side- (bar, pane)
postranní
(diskuze)
sidebar
v diskuzi
skin
motiv vzhledu
(diskuze)
skip
přeskočit
smart card / smartcard
čipová karta
(diskuze)
smooth scroll
plynulé posouvání
snippet
úryvek
software
software (pozor na správné skloňování, 2. pád: softwaru - nikoliv software)
software source
zdroj softwaru
source
zdroj, zdrojový kód
splash screen
spouštěcí obrazovka
spreadsheet / spread sheet (dokument)
tabulkový sešit
sešit
(diskuze 2009, diskuze 2016)
spreadsheet / spread sheet (aplikace jako LO Calc, Gnumeric, ...)
tabulkový procesor
(diskuze 2009, diskuze 2016)
stack
zásobník
statusbar / status bar
v diskuzi
stream
proud
datový proud
(diskuze)
streaming
proudový přenos
proudové vysílání
(diskuze)
streaming video (audio, …)
přenášené video (přenášený zvuk, …)
vysílané video (vysílaný zvuk, …)
(diskuze)
stylesheet / style sheet
v diskuzi
summary
shrnutí
superuser
superuživatel
suspend (to RAM)
uspat do paměti
switch (command line)
přepínač (diskuze)
system administrator
správce systému
(diskuze)

T

tab
karta (diskuze; v produktech Mozilly zůstává panel)
tag
štítek (sémantika, např. v CMS)
značka (syntax, např. v HTML)
(diskuze)
terminal
terminál
theme
motiv
thumbnail
náhled
time zone
časové pásmo
token
token
toolbar
nástrojová lišta
(dřívější diskuze, dohodnuto na LinuxDays 2012)
tooltip
vysvětlivka
(diskuze)

U

unmark
zrušit označení
unmount
odpojit
unmute
v diskuzi
update
aktualizovat / aktualizace
upgrade
povýšení (diskuze)
upload
odeslat
user interface
uživatelské rozhraní
username / user name
uživatelské jméno

V

view (View file)
zobrazit (diskuze)
view (Icon view)
v diskuzi
viewport
v diskuzi
volume (audio)
hlasitost
volume (hardware)
svazek

W

website / web site
webové stránky
when getting started
zpočátku
wizard
průvodce
workbook
sešit (např. v MS Excel; diskuze)
workload
úloha (diskuze)
worksheet
list (např. v MS Excel; diskuze)
wrapper
v diskuzi

X

Y

Z

zone (time zone)
pásmo (časové pásmo)

Obsah: Nahoru - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z