Návody pro překladatele

Verze z 9. 9. 2007, 15:39, kterou vytvořil Kingskid (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: * [http://chabada.sk/ubuntu/prirucka_prekladatela.pdf: Příručka překladatele] (pdf soubor, slovensky) * Jak překládat GNOME * Jak překládat [[Jak p...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Obecné rady

  • Používejte korektor překlepů (např. ispell nebo aspell).
  • Dejte svůj překlad přečíst někomu dalšímu, resp. před odesláním překladu počkejte do dalšího dne a pak si jej přečtěte znovu s čistou hlavou.
  • Hlavička PO souboru musí vždy obsahovat následující:

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
Content-Transfer-Encoding: 8bit\n

Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n

Základní pravidla

  • Velké písmeno pouze na počátku položky ("Global Settings" - "Globální nastavení", nikoliv "Globální Nastavení")
  • Slova jako "You" "Yours" překládat jako vy, váš (s malým počátečním písmenem) - pokud se nejedná o situaci popsanou v předchozím bodě. Podrobnosti na http://www.ujc.cas.cz/poradna/odpo.html#vy
  • Když se přivlastňuje podmětu, nelze (na rozdíl od angličtiny s "your") použít přivlastňovací zájmeno "váš", je potřeba použít zájmeno "svůj". Např. výrazy jako "přidejte program do vaší nabídky" patří k nejčastějším chybám vůbec - správně je "přidejte program do své nabídky" nebo ještě lépe "přidejte si program do nabídky".
  • Používat správně 3. osobu - vykáme ("zadejte", nikoliv "zadej").
  • Používat infinitiv slovesa při překladu názvu činnosti (na tlačítkách apod.). Vyhneme se tak významovým rozdílům oproti rozkazovacímu způsobu. "Install" bychom tedy přeložili jako "Nainstalovat".
  • Používat správně slovesný vid. Např. u tlačítka "Install" je nejdůležitější výsledek děje/akce/činnosti, tedy "Nainstalovat". Podobně u tlačítka "Reload" - "Obnovit". "Instalovat" a "Obnovovat" by v těchto případech působily zcela nesmyslně.