Návody pro překladatele

Z L10N.cz Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jak překládat...

Zajímavé články

Obecné rady

 • Používejte korektor překlepů (např. ispell nebo aspell).
 • Dejte svůj překlad přečíst někomu dalšímu, resp. před odesláním překladu počkejte do dalšího dne a pak si jej přečtěte znovu s čistou hlavou.
 • Hlavička souboru PO musí vždy obsahovat následující:
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

Základní pravidla

 • Velké písmeno pouze na počátku položky ("Global Settings" - "Globální nastavení", nikoliv "Globální Nastavení").
 • Slova jako "You", "Yours" překládat jako "vy, váš" (s malým počátečním písmenem) - pokud se nejedná o situaci popsanou v předchozím bodě. Podrobnosti na stránkách ÚJČ.
 • Když se přivlastňuje podmětu, nelze (na rozdíl od angličtiny s "your") použít přivlastňovací zájmeno "váš", je potřeba použít zájmeno "svůj". Např. výrazy jako "přidejte program do vaší nabídky" patří k nejčastějším chybám vůbec - správně je "přidejte program do své nabídky" nebo ještě lépe "přidejte si program do nabídky".
 • Vyhýbejte se použití rodů. Místo věty "Pokud si nejste jistý/á, pátrejte v ..." použijte raději 2. osobu množného čísla - "Pokud si nejste jisti, pátrejte v ...".
 • Používat správné číslo 2. osoby, tedy množné - netykáme ("zadejte", nikoliv "zadej").
 • Nepersonifikujte počítač. Správný překlad "Downloading..." není "Stahuji...", ale "Stahování...", "Stahuje se..." nebo "Probíhá stahování...".
 • Používat infinitiv slovesa při překladu názvu činnosti (na tlačítkách apod.). Vyhneme se tak významovým rozdílům oproti rozkazovacímu způsobu. "Install" bychom tedy přeložili jako "Nainstalovat".
 • Používat správně slovesný vid. Např. u tlačítka "Install" je nejdůležitější výsledek děje/akce/činnosti, tedy "Nainstalovat". Podobně u tlačítka "Reload" - "Obnovit". "Instalovat" a "Obnovovat" by v těchto případech působily zcela nesmyslně.
 • Nepoužívejte cizí výrazy. Snažte se minimalizovat použití cizích slov, pokud se nejedná o technologickou zkratku (např. RSS), převzatý výraz (např. intranet) či názvy (firem, aplikací atd.).
 • Dbejte na stavbu vět, nepřekládejte doslovně, vámi přeložená věta by měla být přirozená a především musí dávat smysl. Obvyklý překlad "Are you sure...?" nemusíte překládat jako nepřirozené "Jste si jisti...?", stačí jednoduché "Opravdu...?". A tak podobně.

Akcelerátory

Akcelerátory se míní v uživatelském rozhraní obvykle podtržené znaky, jejichž volbou z klávesnice je možné procházet nabídkami či volit popisky či tlačítka v dialogových oknech. Např. v aplikacích založených na GTK+ se značí pomocí podtržítka před daným znakem, který má uživatel na klávesnici stisknout:

#: src/xo-interface.c:516
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"

Během lokalizace akcelerátorů je především nutné neumísťovat je na znaky s diakritikou. Dále nebývá vhodné umísťovat je na znaky, které se často zobrazují s malou šířkou (i, l, t, j...). Je možné se také pokusit o zachování stejného akcelerátoru mezi originálem a překladem. A samozřejmě pozor na kolize v rámci jedné nabídky, dialogového okna, apod.

Kontrola problémů s umístěním akcelerátorů

Lze použít např. pofilter ze sady Translate Toolkit, v KDE vzniká podobná sada pod souborným názvem pology. Součástí jsou i testy na celou řadu dalších věcí v rámci technické korektury. Doporučit je lze především pro ty, kteří často po ostatních kontrolují rozsáhlejší překlady.

Samotné problémy s akcelerátory lze řešit i přímo pomocí nástroje msgfmt distribuovaného s knihovnou gettext:

msgfmt --check-accelerators=_ soubor.po

(Resp. znak "&" namísto "_" v případě KDE a spol.)

Kontrolu v reálném čase při překládání by měly zvládat Virtaal a Pootle, které na pozadí využívají Translate Toolkit.