JSON

Z L10N.cz Wiki
Verze z 6. 1. 2019, 13:17, kterou vytvořil Mstanke (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Soubory .json obecně slouží k ukládání a přenosu různých druhů dat, hlavně u webových aplikací nebo JavaScriptu. Pro lokalizaci se používají např. u doplňků do webových prohlížečů, z nichž Chrome extensions a WebExtensions Firefoxu používají shodný formát souborů nazvaných messages.json.

{
 "extensionName": {
  "message": "Moje rozšíření",
  "description": "Name of the extension."
 },

 "notificationContent": {
  "message": "Klikli jste na odkaz $URL$.",
  "description": "Tells the user which link they clicked.",
  "placeholders": {
   "url" : {
    "content" : "$1",
    "example" : "https://developer.mozilla.org"
   }
  }
 }
}

Editory a nástroje

Externí odkazy