Drupal:Slovník

Z L10N.cz Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Problematická slova a doporučení, jak je překládat

Anglický výraz

Schválené doporučení

Návrhy (preferovaný nahoře)

Stav

!start-date to !end-date !start-date — !end-date schváleno
accept přijmout ... schváleno
account účet ... schváleno
adjustment(s) nastavení ... schváleno
already již ... schváleno
apply použít ... schváleno
approve,
approval
schválit,
schválení
... schváleno

Are you sure you want (...)

Opravdu chcete (...) ... schváleno
argument argument ... schváleno
at least alespoň ... schváleno
attribute atribut atribut
vlastnost
schváleno
authentication ověření ... schváleno
autocomplete matching porovnávání s automatickým dokončováním ... schváleno
autocomplete, autocomplete field automatické dokončování, pole s automatickým dokončováním ... schváleno
batch dávka ... schváleno
because protože protože
neboť
schváleno
box okno okno
pole
schváleno
breakpoint breakpoint ... schváleno
cache

cache
mezipaměť
vyrovnávací paměť

... schváleno
CAPTCHA CAPTCHA (neskloňovat) ... schváleno
capture zaznamenat ... schváleno
cart duration platnost košíku ... schváleno
challenge test (týká se modulu CAPTCHA) ... schváleno
clone klonovat klonovat
kopírovat
schváleno
company společnost ... schváleno
component komponenta ... schváleno
configure konfigurovat ... schváleno
confirmation message potvrzovací zpráva ... schváleno
credit card platební karta platební karta
kreditní karta
schváleno
cron cron (a normálně skloňovat) ... schváleno
custom vlastní ... schváleno
customization vlastní nastavení ... schváleno
dashboard ovládací panel ... schváleno
debugging information ladicí informace (pozor, je tu krátké "i") ... schváleno
default výchozí ... schváleno
deny zamítnout ... schváleno
directory adresář ... schváleno
disable, disabled vypnout, vypnuto vypnout, vypnuto
zakázat, zakázáno
schváleno
Display Options Možnosti zobrazení ... schváleno
distinct unikátní ... schváleno
drag-and-drop

drag-and-drop / v delších textech dávat s vysvětlením v závorce: drag-and-drop (táhni a pusť)

schváleno
xxx xxx ... schváleno