Drupal:Slovník: Porovnání verzí

Z L10N.cz Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek 611: Řádek 611:
  
 
<tr>
 
<tr>
<td>overlay</td>
+
<td>override</td>
<td>overlay</td>
+
<td>překrýt</td>
<td>overlay<br />
+
<td>překrýt<br />
režim overlay<br />
+
přepsat<br />
efekt overlay<br />
+
přetížit<br />
překryv<br /></td>
+
změnit<br />
 +
override</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>package</td>
 +
<td>balík</td>
 +
<td>balík
 +
<br />
 +
balíček</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>xxx</td>
 +
<td>xxx</td>
 +
<td>...</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>packing slip</td>
 +
<td>dodací list</td>
 +
<td>...</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>page</td>
 +
<td>stránka</td>
 +
<td>stránka<br />
 +
strana</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>xxx</td>
 +
<td>xxx</td>
 +
<td>...</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>parse error</td>
 +
<td>chyba při zpracování</td>
 +
<td>...</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>pattern</td>
 +
<td>vzorek</td>
 +
<td>...</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>payment methods</td>
 +
<td>způsoby platby</td>
 +
<td>...</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>people</td>
 +
<td>uživatelé</td>
 +
<td>...</td>
 +
<td>schváleno</td>
 +
</tr>
 +
 
 +
<tr>
 +
<td>pickup address</td>
 +
<td>adresa pro vyzvednutí</td>
 +
<td>...</td>
 
<td>schváleno</td>
 
<td>schváleno</td>
 
</tr>
 
</tr>

Verze z 18. 3. 2019, 09:15

Problematická slova a doporučení, jak je překládat

Anglický výraz

Schválené doporučení

Návrhy (preferovaný nahoře)

Stav

!start-date to !end-date !start-date — !end-date schváleno
accept přijmout ... schváleno
account účet ... schváleno
adjustment(s) nastavení ... schváleno
already již ... schváleno
apply použít ... schváleno
approve,
approval
schválit,
schválení
... schváleno

Are you sure you want (...)

Opravdu chcete (...) ... schváleno
argument argument ... schváleno
at least alespoň ... schváleno
attribute atribut atribut
vlastnost
schváleno
authentication ověření ... schváleno
autocomplete matching porovnávání s automatickým dokončováním ... schváleno
autocomplete, autocomplete field automatické dokončování, pole s automatickým dokončováním ... schváleno
batch dávka ... schváleno
because protože protože
neboť
schváleno
box okno okno
pole
schváleno
breakpoint breakpoint ... schváleno
cache

cache
mezipaměť
vyrovnávací paměť

... schváleno
CAPTCHA CAPTCHA (neskloňovat) ... schváleno
capture zaznamenat ... schváleno
cart duration platnost košíku ... schváleno
challenge test (týká se modulu CAPTCHA) ... schváleno
clone klonovat klonovat
kopírovat
schváleno
company společnost ... schváleno
component komponenta ... schváleno
configure konfigurovat ... schváleno
confirmation message potvrzovací zpráva ... schváleno
credit card platební karta platební karta
kreditní karta
schváleno
cron cron (a normálně skloňovat) ... schváleno
custom vlastní ... schváleno
customization vlastní nastavení ... schváleno
dashboard ovládací panel ... schváleno
debugging information ladicí informace (pozor, je tu krátké "i") ... schváleno
default výchozí ... schváleno
deny zamítnout ... schváleno
directory adresář ... schváleno
disable, disabled vypnout, vypnuto vypnout, vypnuto
zakázat, zakázáno
schváleno
Display Options Možnosti zobrazení ... schváleno
distinct unikátní ... schváleno
drag-and-drop

drag-and-drop / v delších textech dávat s vysvětlením v závorce: drag-and-drop (táhni a pusť)

schváleno
Drupal user uživatel Drupalu ... schváleno
e-mail, email e-mail ... schváleno
emulate emulovat ... schváleno
enable, enabled zapnout, zapnuto zapnout, zapnuto
povolit, povoleno
schváleno
enter zadat ... schváleno
error message chybová zpráva ... schváleno
example content ukázkový obsah ukázkový obsah

pokusný obsah
příklad obsahu

schváleno
exclude from display nezobrazovat ... schváleno
exposed vystavený ... schváleno
express expresní ... schváleno
fatal error kritická chyba ... schváleno
feature vlastnost (! pouze ve větách) vlastnost

funkcionalita

funkce
schváleno
feed zdroj zdroj

kanál

feed
schváleno
fetcher načítač ... schváleno
field pole ... schváleno
fieldgroup skupina polí ... schváleno
format formát ... schváleno
formatted formátovaný ... schváleno
From date Od data ... schváleno
fulfillment splnění ... schváleno
generic files obecné soubory obecné soubory
generické soubory
schváleno
granularity rozlišení

rozlišení
dělení
granularita
přesnost
členění
rozlišovací schopnost

schváleno

HTTP Authorization header

HTTP autorizační hlavička ... schváleno
hyperlink odkaz odkaz
hypertextový odkaz
schváleno
information informace informace
údaj(e)
schváleno
instance instance ... schváleno
invalid neplatný ... schváleno
issuer vystavitel ... schváleno
is not possible nelze nelze
není možné
schváleno
label popisek
(případně: štítek, název - záleží na kontextu)
popisek
štítek
schváleno
layout rozložení ... schváleno
leave nechat, nechte ... schváleno
load načíst ... schváleno
log log log
protokol
schváleno
logging logování ... schváleno
merchant ID ID obchodníka ... schváleno
merchant key klíč obchodníka ... schváleno
migrate, migrating (data) přesun (dat) ... schváleno
mode (display mode) režim (režim zobrazení) ... schváleno
name jméno ... schváleno
xxx xxx ... schváleno
next to vedle ... schváleno
node uzel uzel
příspěvek
schváleno
node form formulář uzlu formulář uzlu<br /

formulář příspěvku<br /

editační formulář
schváleno
node type typ obsahu ... schváleno
non-latin characters non-latin znaky ... schváleno
none available není k dispozici ... schváleno
offline offline ... schváleno
optional volitelná
nepovinný schváleno
options možnosti volby schváleno
override překrýt překrýt

přepsat
přetížit
změnit

override
schváleno
package balík balík


balíček
schváleno
xxx xxx ... schváleno
packing slip dodací list ... schváleno
page stránka stránka
strana
schváleno
xxx xxx ... schváleno
parse error chyba při zpracování ... schváleno
pattern vzorek ... schváleno
payment methods způsoby platby ... schváleno
people uživatelé ... schváleno
pickup address adresa pro vyzvednutí ... schváleno
xxx xxx ... schváleno