Slovník s názvy kláves

Z L10N.cz Wiki
(přesměrováno z Klávesy)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Překlad kláves

kód SDL unicode znak anglicky česky poznámky
8 U+0008 <control> backspace
9 U+0009 <control> tab tabulátor
12 (CLEAR)
13 U+000D <control> enter, return enter
19 pause pauza
27 U+001B <control> escape escape
32 U+0020 SPACE space mezera, mezerník
33 U+0021 ! exclamation mark vykřičník
34 U+0022 " quotation mark (horní) (rovné) uvozovky
35 U+0023 # hash hash, mřížka (mříž, mříže), křížek NUMBER SIGN, crosshatch
36 U+0024 $ dollar sign dolar string (v programování), označení proměnné (PHP, Perl, shell...)
38 U+0026 & ampersand, and ampersand, a, (ligatura) et
39 U+0027 ' apostrophe apostrof
40 U+0028 ( left parenthesis levá (kulatá) závorka
41 U+0029 ) right parenthesis pravá (kulatá) závorka
42 U+002A * asterisk hvězdička
43 U+002B + plus sign plus
44 U+002C , comma čárka
45 U+002D - minus mínus HYPHEN = spojovník (v textových editorech se význam klávesy/znaku 2D nechápe jako matematické znaménko)
46 U+002E . period tečka FULL STOP
47 U+002F / slash lomítko SOLIDUS
48 U+0030 0
49 U+0031 1
50 U+0032 2
51 U+0033 3
52 U+0034 4
53 U+0035 5
54 U+0036 6
55 U+0037 7
56 U+0038 8
57 U+0039 9
58 U+003A : colon dvojtečka
59 U+003B ; semicolon středník
60 U+003C < less than menší než
61 U+003D = equals rovná se
62 U+003E > greater than větší než
63 U+003F ? question mark otazník
64 U+0040 @ at zavináč
91 U+005B [ left square bracket levá hranatá závorka
92 U+005C \ backslash zpětné lomítko
93 U+005D ] right square bracket pravá hranatá závorka
94 U+005E ^ caret stříška CIRCUMFLEX ACCENT
95 U+005F _ underscore podtržítko
96 U+0060 ` backquote zpětný apostrof backtick, GRAVE ACCENT = opačná čárka (gravis)
97 U+0061 a a a
... ... ... ... ...
122 U+007A z z z
127 U+007F <control> delete (delete)
256 0 keypad 0 (0 na numerické klávesnici)
257 1 keypad 1 (1 na numerické klávesnici)
258 2 keypad 2 (2 na numerické klávesnici)
259 3 keypad 3 (3 na numerické klávesnici)
260 4 keypad 4 (4 na numerické klávesnici)
261 5 keypad 5 (5 na numerické klávesnici)
262 6 keypad 6 (6 na numerické klávesnici)
263 7 keypad 7 (7 na numerické klávesnici)
264 8 keypad 8 (8 na numerické klávesnici)
265 9 keypad 9 (9 na numerické klávesnici)
266 . keypad period (desetinná tečka na numerické klávesnici)
267 / keypad divide (lomítko na numerické klávesnici)
268 * keypad multiply (krát na numerické klávesnici)
269 - keypad minus (mínus na numerické klávesnici)
270 + keypad plus (plus na numerické klávesnici)
271 <control> keypad enter (enter na numerické klávesnici)
272 = keypad equals (rovná se na numerické klávesnici)
273 up (šipka) nahoru
274 down (šipka) dolů
275 right (šipka) vpravo
276 left (šipka) vlevo
277 insert (vložit)
278 home (domů)
279 end (konec)
280 page up (stránka nahoru)
281 page down (stránka dolů)
282 F1 F1
283 F2 F2
284 F3 F3
285 F4 F4
286 F5 F5
287 F6 F6
288 F7 F7
289 F8 F8
290 F9 F9
291 F10 F10
292 F11 F11
293 F12 F12
294 F13 F13
295 F14 F14
296 F15 F15
300 numlock (numlock)
301 capslock (capslock)
302 scrollock (scrollock)
303 right shift (pravý shift)
304 left shift (levý shift)
305 right control (pravý control)
306 left control (levý control)
307 right alt (pravý alt)
308 left alt (levý alt)
309 right meta (pravá meta)
310 left meta (levá meta)
315 help (help)
316 print (-screen) (printscreen)
317 system request (sysreq)
318 break (break)
319 menu (menu)