INI

Z L10N.cz Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Soubory typu .ini jsou velmi podobné formátu Properties. Používají se pro konfiguraci aplikací. Obsah souboru .ini vypadá približně takto:

; comment text
[section]
button_ok = "OK"
button_cancel = "Cancel"

Soubor obsahuje na každém řádku přiřazení IDENTIFIKATOR = "ŘETĚZEC". Řádky začínající znakem „;“ (někdy „#“) reprezentují komentáře, které nepřekládáme. Pomocí popisků v hranatých závorkách je možné ještě soubor dělit na sekce.

V souboru .ini překládáme pouze hodnoty (řetězce) v jednotlivých přiřazeních, tedy na každém řádku vše za prvním znakem „=“, pokud nejde o komentář.

Editory

Externí odkazy