Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

První diskuze nad slovníkem

  • Michal Stanke

V naší e-mailové konferenci jsme se rozhodli popostrčit návrhy na úpravu překladatelského slovníku a sešli jsme se včera po osmé hodině večerní na chatu. Celou historii diskuze najdete zde.

Během více než hodiny jsme stihli projít pět návrhů z celkem asi dvaceti (budeme tedy potřebovat takových diskuzí víc). Prošli jsme návrhy About (název aplikace)..., spreadsheet, argument a parametr, report, clear, remove a delete. Zmiňované pokračování se pokusíme navázat ještě tento týden. Pokud máte zájem jej sledovat, přihlaste se do naší e-mailové konference, kde se na termínu domlouváme.