Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Další na řadě je OpenAlt

  • Michal Stanke

Měsíc po pražských LinuxDays se v Brně koná také konference OpenAlt. Ani na ní nebudeme chybět a rádi bychom tak pozvali všechny zájemce o lokalizaci na naše setkání, které proběhne jako volná diskuze v sobotu 5. listopadu od 15 hodin. Pokud nesledujete naši e-mailovou konferenci, zrekapitulujeme závěry z LinuxDays a pak můžeme navázat, jak se nám daří se slovníkem pro kontrolu překlepů i slovníkem překladatelským.

OpenAlt