Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Pořízení domény l10n.cz

Mezi několika překladateli nastala diskuze o potřebě překladatelského centra. Výsledkem je idea projektu L10N a pořízení domény l10n.cz.